Škola života pro děti

Netradiční rozvojový kroužek pro děti ve věku 8-14 let.
Pro každého není snadné umět pojmenovat, co se v něm odehrává, co cítí. A právě tím děti provázíme, světem jejich pocitů a emocí.   Dáváme dětem prostor a podporujeme aby mluvily o tom jak jim je, protože to není slabost, ale naopak potřebná schopnost do života. 
Jde nám o podporu dětí v komunikaci, sdílení.  Zároveň tím chceme podpořit lepší komunikace v rodinách a vést děti k větší otevřenosti.

Jsme jim kamarádkami, průvodkyněmi a zároveň terapeuty.  Provádíme děti formou her, tvoření a povídání různými tématy z jejich života.  
Úvodní část  kurzu obsahuje 10 základních témat.  Následně navazujeme tématy, které jsou pro děti aktuální nebo s čím dokonce samy přicházejí a otvírají další oblasti diskuzi.

Vytváříme jim bezpečné prostředí pro to, aby mohly mluvit o čemkoli,  viděly a vnímaly na svých kamarádech to, co se děje i jim samotným. 

Kurz v žádném případě není důkazem rodičům, že dělají něco špatně. Ba naopak. Na kurz se dostávají děti rodičů, kterým velmi záleží na jejich dalším posunu, vypořádání se s problémy, které se objevují ve škole, v kolektivu dětí nebo i v komunikaci  v rodině.   Neobvyklá nejsou ani témata šikany,  problémů se začleňování do kolektivu, vztahy obecně.
Rodiče jsou nám partnery při práci s dětmi.

Cílem je  naučit se dívat na věci z různých úhlů pohledu a  dovést děti k uvědomění jak jednají, na základě čeho se rozhodují, co všechno je ovlivňuje a v čem jsou jejich silné, ale i slabé stránky.  Chceme jim ukázat jak moc dokáží ovlinit svůj život.

Vytváříme prostor, kde nikdo nikoho nehodnotí, nekritizuje. Vedeme je ke spolupráci a vzájemné podpoře.

 KURZ PRO DĚTI
VELKÁ PÁTRACÍ HRA

NOVĚ i ON-LINE od  29.10.2020 a 2.11.2020

Tábory být nemohou, živé kurzy také ne, ale my jsme velmi natěšené na to s dětmi fungovat podobně jako na našich táborech. Proto můžete Vaše děti zapojit do naší netradiční on-line hry a objevování.
Standardně pořádáme školy života pro děti, což využijeme i při tomto on-line kurzu.

Ale nechceme Vás, milí rodiče zatěžovat dalšími školními povinnostmi a naším cílem bude děti provést kurzem tak, aby dokázaly objevovat samy a zároveň, aby Vám mohly předat to, co se s námi naučí a s radostí objeví.
Takže během karantény vyhlašujeme netradiční školu života jako "Velkou pátrací hru" - 5+1 lekcí objevů. Vhodné pro děti cca 8-14 let (eventuelně může být i šikovné 7mi leté dítě).

Cena za kurz je 1.000,- kč 
5 lekcí s možností výběru pondělí nebo čtvrtek vždy od 16:00 - 18:00 hodin
začínáme 29.10. nebo 2.11.2020.
Děti budou spolu spolupracovat, takže pečlivě vybírejte termíny, nejde pak přeskakovat

Škola života pro děti
živě v Děčíně
uskuteční se jakmile to bude možné